JUVENA of Switzerland

ochrana osobných údajov


Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou GLAMOUR Slovakia, a.s.

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Odporúčame vám aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach www.glamour-co.sk.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou GLAMOUR Slovakia, a.s. podľa konkrétneho účelu spracúvania:

KOMUNIKÁCIA A POŠTA
MONITOROVANIE AREÁLU
NEWSLETTER
SÚŤAŽE
VERNOSTNÉ PROGRAMY
ZMLUVNÍ PARTNERI


home  |  distributér  |  juvena.com

COPYRIGHT © 2016 GLAMOUR Slovakia, a.s.